Melkveebedrijven die het hoogste rendement realiseren, presteren ook top in de ruwvoerproductie. Accountants zien in praktijknetwerken verschillen van 15 – 20% in ruwvoeropbrengsten binnen regio’s. Veel veehouders laten dus ongemerkt geld liggen in hun ruwvoerteelt.

Deze verschillen zijn terug te voeren op vakmanschap. Veehouders die, naast in de stal, ook op hun land top presteren, hoeven minder voer aan te kopen en drukken hun kostprijs per kg melk. De variatie van 8 tot 12 cent per kg melk betekent op jaarbasis tienduizenden euro’s aan kosten.

kVEM per hectare

Doelstelling in de ruwvoerteelt moet zijn van elke hectare de hoogst mogelijke kVEM-opbrengst te winnen. Beschouw mest als de grondstof voor VEM en bemest perceel-specifiek naar opbrengst. Maak per perceel een slimme rassenkeuze en besteed aandacht aan de teelt.

VEM per kg ds

kVEM per hectare is de som van drogestofopbrengst X de VEM per kg ds. Bij snijmais komt de VEM uit zetmeel én uit de restplant. Kies daarom voor rassen met een hoge celwandverteerbaarheid: elke 1% hogere verteerbaarheid levert tot 15 VEM extra. Beter verteerbare maisrassen bevatten dus zomaar 100 tot 150 VEM/kg ds meer!

Ruwvoerbenutting

De ruwvoerteelt is de eerste helft van het verhaal, vervolgens gaat het om een hoge ruwvoerbenutting. Oogst op het juiste moment, beperk bewaarverliezen en zorg dat het rantsoen klopt. Ook hier levert verteerbaarheid winst: maisrassen met een hoge celwandverteerbaarheid worden beter benut en zorgen voor een hogere voerefficiëntie.

In 2018 ook meer verdienen met de ruwvoerteelt?