In het oosten van het land komen de eerste landwerkzaamheden voor maisteelt 2018 op gang. Vanggewassen worden ingewerkt en de eerste percelen zijn deze week bemest. Mede door de krappe normen pakken telers dit steeds doelbewuster aan.

41 melkveehouders doen dit jaar mee aan de MaisChallenge met als doel hun kennis omtrent de maisteelt te verhogen. Ruwvoerspecialisten van LG helpen hen om elke schakel in de teelt optimaal uit de voeren. Op Facebook delen zij hun ervaringen en voortgang >>