Onlangs is het persbericht rassenonderzoek winterkoolzaad SPNA verschenen (zie de resultaten in onderstaande tabel). Ondanks de grote verschillen in de gemiddelde koolzaadopbrengst tussen 2020 en 2021 is LG Ambassador in beide jaren de beste keuze voor uw koolzaadteelt. Limagrain heeft een ruime zaaizaadhoeveelheid van de LG Ambassador beschikbaar.

Opbrengst en kwaliteit winterkoolzaad

Resultaten rassenonderzoek SPNA Ebelsheerd 2020-2021 en relatieve koolzaadopbrengst 2019-2020 ter aanvulling

Verhoogde koolzaadopbrengst als stapeling van effecten

Bij alle gewassen wordt de opbrengst bepaald door de combinatie van genetica, groeiomstandigheden en het teeltmanagement. Door in te zetten op een gewas met een TuYV- en phomaresistentie en een sterke hauwvastheid maakt u wat opbrengstpotentie betreft de beste keuze. Limagrain heeft diverse rassen met deze eigenschappen in het assortiment. LG Ambassador blinkt uit door een verbeterde stikstofbenutting (N-Flex) én een sterke ontwikkeling in de herfst. Dit verlaagt het risico op opbrengstderving bij een (te) late inzaai.

Virusresistentie gemiddeld opbrengstvoordeel van 14%

Ook in het onderzoeksjaar 2020-2021 is de meerwaarde van een TuYV-resistent koolzaadras duidelijk naar voren gekomen. Het Turnip Yellows Virus, of vergelingsvirus, kan leiden tot een opbrengstderving van tientallen procenten. Dit jaar lag de gemiddelde opbrengst van virusresistente rassen 14% hoger dan de gemiddelde opbrengst van de niet-resistente rassen. Limagrain biedt op de Nederlandse markt uitsluitend TuYV-resistente rassen aan.                   

Hoger rendement in graanrotaties

Voorbeeld: saldoberekening

Per hectare en op basis van eigen mechanisatie, stro niet meegerekend

Kijkend naar de saldo’s geeft een rotatie met koolzaad dus een plus van 10%. En dit kan nog veel verder oplopen, omdat koolzaad een effectieve duistbestrijding mogelijk maakt waarvan de tarwe profiteert. Bovenal is koolzaad een vroegruimend gewas en dat geeft mooie spreiding in de oogstwerkzaamheden. De prognose is dat de prijszetting gunstig zal blijven.

Naar koolzaadrassen >