Vanwege de nieuwe vanggewaswetgeving is dit jaar op veel maïspercelen in Nederland voor onderzaai gekozen. Nieuw in het assortiment van LG is het LG-onderzaai mengsel, samengesteld uit Westerwolds raaigras, bladrammenas en Japanse haver. Deze soorten zorgen samen voor een geslaagd vanggewas als onderzaai in de maïsteelt.

De voordelen van LG-onderzaai

  • Hoge slagingskans van het vanggewas
  • Minimale concurrentie voor de mais
  • Optimale nutriëntenvastlegging
  • Hoge effectieve organische stof productie

LG-onderzaai in beeld

Op dinsdag 4 juni werd in Sint-Oedenrode een demomiddag maïsonderzaai gehouden. Onderzaai in maïs vindt plaats als de maïsplant in het 5e tot 6e bladstadium is.

LG-onderzaai in beeld op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat op 19 juni.

LG-onderzaai in Laren (GLD) op 19 augustus. De groei loopt goed op schema; als de maïs straks van het land is, hebben het Westerwolds raaigras, de bladrammenas en Japanse haver licht en ruimte genoeg om te groeien.