Het begrip ‘bodemleven’ staat hoog op de agenda in de land- en tuinbouw. Er wordt daarom veel over gezegd en geschreven, maar feitelijk is vooral nog enorm veel onbekend over wat zich precies afspeelt in de bodem. Wat we wel weten: bodemleven heeft voeding nodig.

Hoe pak je dat aan? Gedurende de teelt leeft een gedeelte van het bodemleven in symbiose met het gewas, dat via de wortels voedingsstoffen afgeeft aan dit bodemleven. Ook plant- en wortelresten, organische mest, groenbemesters en gehakseld stro leveren voeding.

Menu samenstellen

Uit recente onderzoeken blijkt dat het bodemleven vooral baat heeft bij een evenwichtig ‘menu’ aan voedingsbronnen. Dat bevat een gevarieerd aanbod van snel en langzaam verteerbare organische stof. Snel verteerbare organische stof, zoals een verse ingewerkte groenbemester, geeft een relatief korte piek aan bodemactiviteit. Meer stabiele bronnen zoals gehakseld stro, compost en vaste mest zorgen dat het bodemleven ook over een langere periode voeding heeft.

Bekijk hier alle LG Greencover groenbemesters >>