Donderdag 17 maart ging MaisChallenge 2022 van start bij Aeres Hogeschool in Dronten. In deze zesde editie gaan 38 jonge boeren en 11 scholenteams de uitdaging aan hun maisteelt te optimaliseren. Het is een project van NAJK en LG, met ForFarmers als partner.

Doel van de MaïsChallenge is kennis over maisteelt vergroten, informatie onder tekers uitwisselen en de maïsteelt verduurzamen. Elke editie heeft een specifiek thema, dit jaar is dat: smart farming en precisielandbouw. De deelnemers gaan data verzamelen en leren hoe ze deze vertalen naar de praktijk. 

Smart farming platform Agrility

Om het onderdeel smart farming en precisielandbouw uit te kunnen voeren, maken de deelnemers gebruik van het nieuwe smart farming platform van Limagrain: Agrility. Dit is een teeltondersteunend digitaal platform dat gebruikmaakt van historische en actuele bodemdata, weersomstandigheden, satellietwaarnemingen en groeimodellen gekoppeld aan raseigenschappen. Doel is om met deze innovatieve vorm van precisielandbouw een nog efficiëntere teelt te bewerkstelligen om zo meer en beter ruwvoer te oogsten.

Planmatige ruwvoerteelt

Emiel Strijkveen, teeltspecialist ruwvoer van ForFarmers, gaf een toelichting op planmatige ruwvoerteelt, omdat deze teelt steeds belangrijker wordt. Daarvoor is het online-adviesprogramma Terrascoop ontwikkeld. Aangevuld door onderwerpen als het 7e Actieprogramma (APN), eiwit van eigen land en het klimaatakkoord was zijn belangrijkste boodschap: ‘weet aan welke knoppen je kunt draaien, zet streefwaardes en monitor het. Op die manier leidt planmatige ruwvoerteelt tot winst.’

Workshops

Na de lunch gingen de deelnemers in vijf groepen uiteen. In deze groepjes werden verdiepende workshops gegeven op de onderwerpen bodem, rassenkeuze en zaadontsmetting, zaaibed en zaaien,  bemesting en gewasbescherming en in- en uitkuilmanagement. De deelnemers kregen kennis van de specialisten van Limagrain en wisselden tips met elkaar uit.

De dag werd afgesloten door melkveehouder en dagelijks NAJK-bestuurder, Harold Overmars. Hij benadrukte het belang van een goede en bewuste maïsteelt en riep de deelnemers op om écht met elkaar de strijd aan te gaan.