Nu de maiszaadleveringen zijn afgerond kunnen we de balans van de maisrassenkeuze 2018 opmaken. “Naar verwachting is het maisareaal in Nederland dit jaar opnieuw licht gedaald en zo’n 3 procent kleiner dan vorig jaar. Ook zien we dat telers al rekening houden met de nieuwe wetgeving van komend jaar en kiezen voor vroegere maisrassen”, meldt Jos Groot Koerkamp van maisveredelaar Limagrain.

Vanaf 2019 moeten maistelers op zand- en lössgronden al op 1 oktober een vanggewas in het maisland hebben zitten. Dat kan middels onderzaai of door in september de mais te oogsten. Op de meeste percelen zand- en lössgrond is dit met (zeer) vroege maisrassen prima mogelijk.

“In onze afzet zien we dat veel telers dat tijdens dit teeltseizoen willen ervaren. Dit jaar is ruim 40% van het maisareaal in Nederland ingezaaid met LG rassen. Vanuit ons Nederlandse veredelingsprogramma voor snijmais zijn wij van oudsher goed in vroeg afrijpende, oogstzekere maisrassen met een hoge opbrengstpotentie. De beste vroege rassen op de Rassenlijst doen in opbrengst zelfs niet onder voor middenvroege rassen.”

Zaadontsmetting

Een andere grote verandering in de maisteelt die naar alle waarschijnlijkheid ook in 2019 ingaat, is het wegvallen van zaadontsmettingen Mesurol en Sonido. “Vanwege de groeiende weerstand tegen neonicotinoïden in Brussel heeft Limagrain jaren gewerkt aan een niet-chemische zaadcoating. Dit jaar hebben we deze STARCOVER coating geïntroduceerd en kunnen telers het resultaat in de praktijk zien. Bekijk hier praktijkwaarnemingen van maistelers >>