Een vroege inzaai vanwege de nieuwe vanggewasregels en een zachte winter hebben op veel percelen massaal ontwikkelde vanggewassen op maisland als resultaat. Zorg dat je massale vanggewassen op tijd aanpakt voor een goede start van maisteelt 2020!

Op het vlak van organische stof en nutriënten is een goed ontwikkeld vanggewas natuurlijk mooi. Er kunnen echter negatieve nawerkingen zijn op de volgende maisteelt. Te laat inwerken van een massaal vanggewas kan leiden tot:

  • Vochttekort bij de mais, door grote vochtonttrekking van het verterende vanggewas
  • Hoge stikstofonttrekking door vertering van het vanggewas in het begin van het maisseizoen
  • Te laat vrijkomen van de stikstof uit het verterende vanggewas
  • Hogere kosten voor het vernietigen / inwerken van het vanggewas.

Voor de groei-explosie

Zodra de temperatuur oploopt zien we vaak een flinke groei-explosie bij vanggewassen als Italiaans raaigras en winterrogge. Idealiter geef je het vanggewas daarvoor een eerste tik, want een massaal gewas is lastiger in te werken en moet langer verteren. Houd je percelen in de gaten en pak het vanggewas zodra de draagkracht het toelaat aan, indien mogelijk nog in maart.

Lukt dat niet of is het vanggewas nu al zeer massaal, dan is maaien of klepelen voor het inwerken aanbevolen. Deze veehouder in Nijelamer pakte zijn LG Onderzaai al eind januari een eerste keer aan:

Bekijk de praktijkresultaten met LG Onderzaai >>

Wil je meer tips of persoonlijk advies bij je maisteelt? Op www.ruwvoerforum.nl delen we adviezen en praktijkervaringen >>