Droge perioden hebben ook in Nederland regelmatig invloed op de maisteelt. In de grote korrelmaisgebieden in Europa is droogte ook een grote uitdaging. Daarom is droogtetolerantie in de maisveredeling van Limagrain een belangrijk kweekdoel. Het magazine European Seed plaatst LG hiermee in de top-20 meest klimaatvriendelijke zaadbedrijven.

In 2010 startten we met het droogtetolerantie-project Hydraneo. Op ruim 100 locaties in heel Europa meten we de duur en intensiteit van droogteperioden en analyseren we de reacties van onze maisrassen daarop. Rassen die droogte het beste verdragen krijgen het Hydraneo keurmerk. Deze maisrassen gaan efficiënter om met vocht en geven de hoogste opbrengstzekerheid bij droogte. Het European Seed magazine plaatst dit Hydraneo project in de top-20 inspanningen om weersextremen het hoofd te bieden.

Op percelen die gevoelig zijn voor verdroging en/of waar beregening niet mogelijk is, geven deze maisrassen dus meer zekerheid. In ons Nederlandse rassenaanbod zijn LG 31.219 en LG Ashley de aanbevolen Hydraneo rassen met de hoogste droogtetolerantie.