Dit voorjaar was op veel percelen helaas weer veel schade aan o.a. suikerbieten, aardappelen en maisplanten door ritnaalden en emelten te zien. Neemt de druk van deze bodeminsecten toe met de veel grotere inzet van groenbemesters?

Emelten, larven van de langpootmug, komen ‘s nachts boven de grond en vreten dan aan bladeren en stengels van jonge bietenplanten. Ritnaalden zijn de larven van de kniptor en bijten de wortels van jonge planten door, waardoor de plant verwelkt en dood kan gaan. Ze veroorzaken ook kwaliteitsschade in aardappelen en peen.

Eitjes in organisch materiaal

Langpootmuggen en kniptorren zetten hun eitjes af in bladrijke gewassen, zodat de larven zich met organisch materiaal kunnen voeden. Bekend is daarom dat na grasland de druk van ritnaalden en emelten erg hoog kan zijn. Ook sommige groenbemesters zijn aantrekkelijk voor de ei-afzet, maar de insecten hebben daarbij wel duidelijke voorkeuren voor bepaalde soorten groenbemesters!

Laagste aantallen na bladrammenas

Langpootmuggen en kniptorren leggen hun eieren bij voorkeur op vochtige grasachtige planten. Na grasgroenbemesters, Japanse haver en groenbemestermengsels kunnen de aantallen emelten en ritnaalden daarom erg hoog zijn. Na crucifere groenbemesters, zoals gele mosterd en bladrammenas, blijven de aantallen het laagst. Tijdig inwerken van deze groenbemesters verlaagt de kans op ritnaalden nog verder.

De veiligste keus op percelen waar volgend jaar schadegevoelige gewassen zoals aardappelen, suikerbieten, mais etc. komen is dus bladrammenas. Niet alleen op het vlak van bodeminsecten, maar ook op schadelijke aaltjes (bietencysten en maiswortelknobbelaaltjes) is de multiresistente bladrammenas DOUBLET PLUS de aangewezen groenbemester deze zomer.

Lees hier meer over DOUBLET PLUS bladrammenas >>