Vogels kunnen in de eerste fase van de maisteelt grote schade aanrichten. Jarenlang was vogelschade vrij goed te beheersen met chemische zaadcoatings, maar die tijd is voorbij. Daarom werken wij aan nieuwe alternatieven. 

In heel Europa leggen we dit jaar proefvelden aan om deze alternatieve middelen te testen. In meerdere herhalingen zaaien we stroken mais met 3 nieuwe zaadbehandelingen die vogelschade kunnen voorkomen. Gedurende het seizoen meten we de eventuele vogelschade op deze stroken in vergelijking met de controlestroken, waar mais met de huidige beschikbare zaadbehandelingen is gezaaid. Op de proeven in Nederland hebben we hierbij ondersteuning van WUR.