Nog één ‘normaal’ groeiseizoen, daarna gaat de eerste nieuwe maatregel in de maisteelt op zand- en lössgronden in: voor 1 oktober zaaien van het vanggewas.

Dat is best een uitdaging binnen ons onvoorspelbare groeiseizoen. Overweeg daarom om dit jaar al eens te “oefenen” met een vanggewas. Je kunt bijvoorbeeld een vanggewas onderzaaien. Dat kan direct na de maisinzaai met een wiedeg. Gebruik dan langzaam groeiend rietzwenkgras. Onderzaai in het 6 tot 8-bladstadium is ook een optie.

Vroege maisoogst

De resultaten van grasonderzaai in mais zijn erg wisselend en weersafhankelijk.  De meest bedrijfszekere optie is daarom zorgen dat vóór 1 oktober de mais weg is om op tijd je vanggewas te kunnen zaaien. Dat is goed mogelijk met vroege maisrassen.

De opbrengst maar vooral ook de kwaliteit van de huidige vroege maisrassen is dermate goed dat je daar amper tot niet op hoeft in te leveren. Bijvoorbeeld het nieuwste zeer vroege maisras LG 31.205, met de hoogste kVEM-opbrengst per ha van 23.100 en een drogestofopbrenst van 22,7 ton per ha. Dat is hoger dan menig middenvroeg ras!

Op de diverse maisemovelden zal LG dit jaar ook proeven doen met onderzaai van diverse soorten vanggewassen.