Maïs is in staat om in een korte tijd, zo’n 140 tot 160 groeidagen, een enorme gewasontwikkeling te realiseren. Onder de huidige bemestingsnormen wordt de uitdaging steeds groter de volledige potentie van het gewas ook waar te maken.

Een geslaagde maisteelt van 19 ton ds/ha onttrekt 230 kg N en 85 kg P, dus behoorlijk meer dan de bemestingsnormen. Zorgen voor optimale randvoorwaarden en extra maatregelen nemen zijn daarom noodzakelijk voor een renderende maisteelt, ook op de langere termijn.

Optimale randvoorwaarden

Voor een ongestoorde groei en optimale benutting van de aanwezige nutriënten, moeten alle randvoorwaarden optimaal in orde zijn:

  •  goede vochtvoorziening en ontwatering
  • goede bodemstructuur en zuurtegraad
  • hoogwaardig zaaizaad
  • minimale groeiremming door gewasbescherming

Organische stof

De hoeveelheid organische stof in de bodem heeft invloed op vele aspecten. Organische stof maakt de bodem luchtiger, verbetert de waterhuishouding, maakt nutriënten vrij, verbetert de structuur en heeft een rechtstreeks verband met hogere maisopbrengsten.

Bij de continuteelt van mais loopt op veel gronden het gehalte organische stof terug. Wisselteelt met bijvoorbeeld gras, aanbrengen van compost en een goed geslaagd vanggewas telen heffen dit tekort op.

Bodemstructuur

Een goede bodemstructuur is cruciaal voor een ongestoorde groei van mais. In het verleden konden we dit nog camoufleren met overbemesting, maar die tijd is voorbij. Werk in het voorjaar alleen onder voldoende droge omstandigheden.

Kies per perceel een maisras dat goed past qua vroegheid: alleen op de hogere en droge percelen in het Zuiden en Oosten passen middenvroege rassen. Zeer vroege – vroege maisrassen zijn eerder van het land, verkleinen zo de kans op structuurschade en geven ruimte aan een geslaagd vanggewas.

Opname stimuleren

Tenslotte valt winst te behalen in de opname van in de bodem aanwezige mineralen. LG introduceert dit seizoen de biostimulerende zaadcoating Starcover TSSV2. Onder invloed van een groeiversterker (Cyamopsis psoralioides) ontstaat een heel dicht en verfijnd netwerk van haarwortels en daarmee een veel groter bodemvolume.

Rhizosfeer-bacteriën (Bacillus amyloliquefaciens) in de coating vermenigvuldigen zich vervolgens snel op de haarwortels en gaan een symbiose aan. Daar komen stoffen bij vrij die o.a. bodemfosfaat oplossen, waarna het opneembaar is voor de plant. Dat leidt tot een wel 5% hogere ds-opbrengst per hectare.

Starcover TSSV2 is voor 2018 beschikbaar op de rassen LG AMBITION, LG 31.211, LG 31.218, LG STACEY en LG 31.235.

Neem voor meer informatie contact op met je ruwvoerspecialist van LG.