De maisoogst is dit jaar uitzonderlijk vroeg van start gegaan. Niet alleen verdroogde mais maar ook geslaagde maispercelen zijn op veel plaatsen al oogstrijp, zo blijkt uit onze proefveldgegevens. Houd de afrijping van je mais dus goed in de gaten zodat je op het juiste moment kunt oogsten.

Uit analyse met ons mobiele LG lab blijkt dat de vroegere rassen op veel locaties al rijp zijn, en ook de middenvroege rassen zijn verder dan men denkt. Belangrijk is nu op het juiste moment te oogsten voor maximale voederwaarde.

Goede oogstplanning drukt voerkosten

Mais oogsten op het optimale drogestofpercentage van 35 - 36% zorgt voor de best mogelijke voederwaardekwaliteit en conservering van de mais. Wanneer deze mais gevoerd gaat worden, zorgt een goede oogstplanning dus direct voor de maximale melkproductie uit elke kg snijmais.

Houd de afrijping van de mais dus goed in de gaten. Met de gratis MaisManager-app voor smartphone en tablet bepaal je nauwkeurig het optimale oogstmoment. Aan de hand van drie eenvoudige stappen krijg je advies wanneer te oogsten, evenals automatische reminders en een oogstalert.

Gras of vanggewas inzaaien

Zaai gras of een vanggewas zodra de mais van het land is. Probeer dit zo snel mogelijk na de oogst te doen, zodat het gewas met een mooie lengte de winter ingaat. Naast de Havera grasmengsels voor blijvend grasland kan je kiezen voor kortdurend grasland met grasmengse Havera 2 rotatie, voor snel een zeer hoge grasopbrengst.

Japanse haver na mais

Een vrij nieuw toegestaan vanggewas na mais is Japanse haver. Na een vroege maisoogst levert deze groenbemester veel voordelen: 

  • De allerhoogste organische stofopbrengst
  • Ontwikkelt zich zeer snel, weinig stressgevoelig
  • Vriest in de meeste winters af
  • Goede onkruidonderdrukking dankzij goede bodembedekking
  • Intensieve beworteling
Kortom, een waardevolle investering in de bodem voor een geslaagde hoofdteelt in 2019.

Bekijk hier alle aanbevolen vanggewassen voor inzaai na mais.

Op de maisdemo's van LG kunnen telers hun eigen planten meebrengen, die we ter plaatse analyseren op drogestofpercentage en voederwaarde