Net als vorig jaar is de graanoogst dit jaar al vroeg gestart. In de laatste week van juni konden de combines al op veel percelen wintergerst aan de slag. Wintergerst zorgt zo voor een mooie spreiding in de oogstwerkzaamheden. 

De opbrengstpotentie van wintergerst heeft een behoorlijke inhaalslag gemaakt. De teeltkosten liggen zo'n honderd euro lager dan die van wintertarwe, zodat het saldo vergelijkbaar is. 

In 2015 introduceerde LG het wintergerstras Rafeala: het eerste ras met een natuurlijke resistentie tegen het dwergvergelingsvius (BYDV) dat wordt overgedragen door luizen. De opbrengstpotentie van dit ras ligt ook nog eens 8% hoger dan gemiddeld.

In de Wilhelminapolder (Zeeland) ging de Rafaela-oogst op 28 juni van start, vorig jaar op 26 juni: