Extremen in het weer zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse groeiseizoen. We hebben te maken met zeer lange droge periodes en zeer zware buien met enorme neerslaghoeveelheden. Organische stof in de bodem is onmisbaar om de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken.

Groenbemesters leveren een grote bijdrage aan organische stof. De EOS, Effectieve Organische Stof, is het organisch materiaal dat na een jaar nog terug te vinden is in de bodem.

Afbeelding 1: De effectieve organische stof (EOS) van groenbemesters.

Groenbemesters voor waterberging

Het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem vergt een lange adem. Samen met organische mest, gewasresten en compost zijn groenbemesters een belangrijk onderdeel van het menu. Een stijging van 1% bodemorganische stof kan beregening met 2 tot 3 weken uitstellen, omdat het gemiddeld 7 mm (zand) en 9 mm (klei) meer water bergt in de bouwvoor.

Groenbemesters voor waterinfiltratie

Naast droogte spelen zware buien een rol. Bij langjarig gebruik van groenbemesters verdubbelt de waterinfiltratie dankzij het effect op de bodemkruimels. De afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vermindert bovendien.

Op aaltjesgevoelige gronden zijn Doublet PLUS bladrammenas, het mengsel Nemaredux en Silke PLUS Japanse haver aangewezen groenbemesters die veel organische stof leveren. Speelt aaltjesreductie geen rol dan is het mengsel Orgamax ideaal, met de massa-gewassen zonnebloemen en Japanse haver, gemengd met gele mosterd.

GreenCover groenbemesters

De vergroeningsmengsels in het GreenCover pakket zijn elk samengesteld voor een specifiek gebruiksdoel. Met 2 tot 4 soorten die elkaar perfect aanvullen per mengsel kies je met GreenCover altijd voor de optimale groenbemester per perceel. Een handig keuzefilter vind je op www.lgseeds.nl/groenbemesters.