Door Bram van Rooij, verkoopadviseur bij Gebrs. Fuite B.V. Veevoeders

‘Mais is zeer waardevol als stabiele factor in het rantsoen. De koeien hoeven maar één keer per jaar te wennen aan nieuwe mais, dat brengt rust. Qua voederwaarde- en drogestofopbrengst kan er geen enkel gewas tegen mais op. Daarbij is mais een zeer smakelijk voer, dat de conditie en gezondheid ondersteunt en helpt je rantsoen goed te benutten. Mais zou best meer waardering mogen krijgen, want het past perfect in de kringloopgedachte.

Het eiwit uit gras benutten lukt niet zonder een goede energiebron. Het zetmeel uit snijmais is een uitstekende bron van glucogene energie, die verse dieren ondersteunt in productie en conditie. Het geeft daarbij rust in de pens. Mais draagt op deze manier sterk bij aan de benutting van je andere voercomponenten. Naast het zetmeel is de restplant een belangrijke bron van voederwaarde. Een goede celwandverteerbaarheid zorgt voor actieve koeien die veel energie uit elke hap snijmais kunnen halen.

Er zijn maar weinig producten die je goed zelf kunt telen die een voederwaarde van ruim 1.000 VEM kunnen halen. Je melkt veel gemakkelijker van 70% mais dan van 70% gras, omdat graskuil nou eenmaal niet aan die hoge VEM van mais komt. Dankzij snijmais kunnen veehouders, met de juiste eiwitaanvulling, heel goed melken met mooie gehaltes. Dat is voor ons zeer waardevol. Ook kostentechnisch is mais met zijn relatief lage teeltkosten en hoge opbrengsten van grote meerwaarde. Dat geldt bij ieder rantsoen: als je te weinig voer hebt en mais moet aankopen, of wanneer je juist ruim in het gras zit.

Met de goede zorg en aandacht kunnen telers optimaal rendement uit mais halen. Dat start met je rassenkeuze. Bij veel mais in het rantsoen is de VEM en celwandverteerbaarheid heel belangrijk, bij weinig mais is dat vooral zetmeel. Natuurlijk is een goede bodem belangrijk. En je kuilmanagement, doe er alles aan om broei te voorkomen. Het is echt zonde om je koeien een warm buffet voor te zetten.

Momenteel wordt er heel erg gekeken naar eiwitbenutting van eigen land, maar dat is niet het complete plaatje. Waar het om gaat is de complete eiwitbenutting en -efficiëntie op rantsoenniveau. Mais is daarin super waardevol voor onze veehouderij.’

Bram van Rooij