In de moderne Nederlandse land- en tuinbouw kunnen we niet om agrarisch natuurbeheer heen. Agrarisch ondernemers leven van en met de natuur maar moeten dat meer dan ooit zichtbaar maken aan de omgeving. Dat vraagt om praktische toepassingen van agrarisch natuurbeheer.

Praktische én zichtbare inspanningen op het gebied van ‘natuurinclusief boeren’ zijn bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, kruidenrijk grasland en vogelakkers. De toepassing is goed in te passen binnen de bedrijfsvoering en er is doorgaans financiële ondersteuning voor beschikbaar via GLB en/of lokale ANV’s of andere initiatieven.

Toegevoegde waarde in bedrijfsvoering

Bovendien schuilen er aantrekkelijke voordelen op het vlak van rendement, diergezondheid en bouwplan. Soortenrijke akkerranden kunnen natuurlijke vijanden stimuleren, zodat er minder gewasbescherming nodig is. Kruidenrijk grasland levert volop vitaminen, mineralen en sporenelementen die de diergezondheid verbeteren en stimuleert de penswerking.

Benieuwd naar praktische toepassingen van agrarisch natuurbeheer? Je leest ze in deze brochure >>