Tagetes patula wordt in Nederland voornamelijk geteeld op zand en lichte zavelgronden ter bestrijding van het wortellesieaaltje, de Pratylenchus penetrans (Pp). Uit onderzoek van Wageningen Plant Research blijkt, dat afrikaantjes als groenbemester in een Veenkoloniaal bouwplan een langjarig effect hebben op de opbrengst van zetmeelaardappelen.

Waarom kiezen voor Tagetes patula als groenbemester?

Gewassen zoals uien, cichorei, aardappelen en peen ondervinden veel schade van het Pp-aaltje. Met de teelt van Tagetes in een akkerbouwrotatie reduceer je de Pp-populatie in de grond. Dit heeft een langjarig effect op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ook kan de tagetesteelt financiële voordelen hebben en tot wel € 1780,- meerwaarde per hectare opleveren. In het onderzoek van Wageningen Plant Research is dit getest in een Veenkoloniaal bouwplan met in 2016 wintergerst, 2017 zetmeelaardappelen, 2018 suikerbieten en 2019 zetmeelaardappelen. Grondonderzoek laat zien dat de afrikaantjes een besmetting met het Pp-aaltje van zo’n 300 per 100 ml grond hebben teruggebracht naar bijna nul.

  • Sterke reductie populatie Pp-aaltje
  • Meerwaarde tot wel € 1780,-/ha
  • Levert zeer veel organische stof
  • Waardevolle bijdrage biodiversiteit
  • Makkelijk onder te werken, sterft bij eerste vorst af
  • Sterke beworteling, geeft mooie structuur in volgend voorjaar

Grafiek: verloop van de besmetting Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) in een gangbare rotatie met zomergerst + Japanse haver (rode lijn) en een rotatie met Tagetes (blauwe lijn) i.p.v. zomergerst (bron: WUR, 2019)

De werking van Tagetes patula op het Pp-aaltje

Het Pratylenchus penetrans-aaltje dringt de binnenste laag van de wortels van de Tagetes patula binnen (endodermislaag). Als de cellen van deze laag beschadigd worden door de binnendringende aaltjes, dan reageert de Tagetes hierop met het vormen van zuurstofradicalen. Deze zijn dodelijk voor Pp-aaltjes. Aaltjes die niet in de wortels binnendringen, zoals cysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en stengelaaltjes, worden daarom door Tagetes patula niet gedood.

Alleen het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) en het graanwortellesieaaltje (Pratylenchus crenatus) worden actief bestreden door de Tagetes patula. Bij een goed geslaagde teelt neemt de besmetting van deze aaltjes daarom sterker af dan bij zwarte braak of de teelt van Japanse haver.

Afbeelding: aanbevolen resistente groenbemesters voor aaltjesbestrijding (Bron: LGseeds, 2020).

Tagetes inzaaien na oogst wintergraan

Wintergraan leent zich uitstekend als voorvrucht voor Tagetes patula. Nu dit gewas volop geoogst wordt, is het de ideale periode om Tagetes als groenbemester in te zaaien. Let er dan wel op dat je op tijd zaait, uiterlijk half augustus. Je kiest dan zowel voor een graanopbrengst als een zéér effectieve bestrijding van het pp-aaltje.

Let op het volgende:

  • Informeer bij de loonwerker naar mogelijkheden voor het zaaien van gehaakt zaad
  • Zaai de Tagetes patula op 1 of 2 cm diepte
  • Zorg voor een vochtig zaaibed, vooral in de beginontwikkeling
  • Laat je adviseren over optimale onkruidbeheersing door je gewasbeschermingsspecialist