Melkveehouders die bewust met de ruwvoerteelt omgaan halen steevast hogere opbrengsten. Met de Kringloopwijzer wordt dit goed inzichtelijk. We kunnen niks meer camoufleren met overbemesting, het komt nu aan op vakmanschap.

Dat vakmanschap begint met het centraal stellen van en gevoel krijgen voor de grond. Hierin staan de volgende aspecten centraal:

Organische stof is de motor

Organische stof fungeert als de motor van de bodem. Voldoende organische stof is belangrijk voor de structuur, bewerkbaarheid, lucht- en waterhuishouding, binding en levering van nutriënten en een gezond bodemleven. Een teelt snijmaïs onttrekt gemiddeld 2.500 tot 3.000 kg organische stof aan de bodem, meer dan de gewasresten en organische mestgift aanleveren. Wisselteelt en een geslaagd vanggewas heffen het tekort op.

Wisselteelt voor organische stofbehoud

Een continuteelt is per definitie voor alle gewassen ongunstig. Wisselteelt van snijmaïs met gras, een akkerbouwteelt, voederbieten of veldbonen biedt grote voordelen, waaronder:

  • Organische stof blijft op peil
  • Onkruiddruk daalt
  • Bodemstructuur blijft gespaard
  • Gezonder bodemleven 

Zuinig op de structuur

Schade aan de bodemstructuur levert directe opbrengstderving op. Zeker na de zware regenbuien in 2016 was dit effect op de streep af zichtbaar. Bewerk maisland in het voorjaar alleen onder goede omstandigheden. Soms betekent dit geduld uitoefenen. Zaai een maisras dat op het betreffende perceel begin september rijp is, om modderen bij de oogst te voorkomen.

Online groep voor maisteelt

In de nieuwe Facebook-groep Maisteelt in Nederland delen maistelers ervaringen en tips met elkaar, om zo samen optimaal rendement uit de maisteelt te halen. Meld je hier gratis aan >>