Klimaat en regelgeving zorgen ervoor dat maistelers in kortere tijd en met meer onzekerheden een goede oogst moeten zien binnen te halen. Volgens zaadveredelingsbedrijf Limagrain (LG) moeten vroegafrijpende rassen dan ook leidend zijn in de aanstaande rassenkeuze; die hebben hun drogestof- en zetmeelpotentie straks in september immers grotendeels benut! Van de negen nieuwe snijmaisrassen in de Aanbevelende Rassenlijst 2023 zijn er vier van LG: LG 31.206 en Purpose in de zeer vroege groep en Meluseen en Gwendoleen in middenvroeg.

Dat de gemiddelde voederwaarde-opbrengst ten opzichte van afgelopen jaar met 200 kVEM/ha is gestegen komt door de wederom verbeterde rassengenetica, stelt commercieel manager Jos Groot Koerkamp van Limagrain. “LG 31.206 maakt zijn entree met de hoogste VEM in zowel drogestof als opbrengst, dan heb je het over 22.800 kVEM/ha en 1.022 VEM per kg ds. Dat mag je echt wel een doorbraak noemen in het rassenonderzoek!” De andere nieuwkomer in het vroege segment is Purpose, een massaler type met eveneens een verdienstelijke voederwaardeopbrengst én -inhoud. Groot Koerkamp: “Met deze vroege mais hebben veehouders de zekerheid dat ze op tijd een goed afgerijpt gewas oogsten. Bovendien is de uitgangspositie bij droogte beter, want de rassen bloeien eerder en dat vergroot de kans op een geslaagde kolfvulling.”

Halve ton meer

Met respectievelijk 4% en 3% méér drogestof- en VEM-opbrengst dan het gemiddelde heeft Limagrain met Meluseen en Gwendoleen ook in het middenvroege segment de hoogstopbrengende rassen. “Als de mais twee tot drie weken langer kan staan, haal je hiermee minimaal een halve ton meer van een hectare,” zegt Groot Koerkamp. “Meluseen neigt met z’n relatief drogestofgehalte van 107 overigens naar een vroeg ras. Dat bovendien ook nog eens in hoge mate ongevoelig is voor maiskopbrand, een schimmelziekte die gestaag oprukt in het rivierengebied.” Ook LG 31.206 staat op die positieve lijst van rassen geschikt voor uitzaai op maiskopbrand besmette percelen.

Digitale teeltbegeleiding

Teneinde het maximale rendement uit mais te halen, biedt Limagrain telers ook weer het digitale teeltbegeleidingsprogramma Agrility aan. Nieuw is dat je 24/7 kunt inloggen op je online dashboard van je maisperceel. Een heel seizoen lang is de groei van je mais daar te monitoren en je krijgt inzicht in de opbrengstspreiding en oogstplanning. Meer hierover op www.lgseeds.nl/agrility.