Onder impuls van het Ecologisch Aandachtsgebied is het gebruik van groenbemestermengsels inmiddels gemeengoed. Mengsels hebben voordelen op het vlak van bodembedekking en biomassa, maar als er op een perceel (potentiele) aaltjesproblemen spelen zijn ze gevaarlijk, zo blijkt uit onderzoeken van WUR.

Houd daarom altijd rekening met de aaltjessituatie per perceel en stem daar je groenbemesterkeuze goed op af.

Grote aaltjesvermeerdering in complex mengsel

Een recent onderzoek in het project Innovatie Veenkoloniën laat zien wat het gevaar is. Op een perceel met het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans werden zwarte braak, de niet-waard Japanse haver, de Pp-bestrijder tagetes en een complex mengsel van 7 groenbemesters vergeleken:

In het mengsel, met daarin slechts één waardplant voor Pp, kon dit schadelijke aaltje zich fors vermeerderen. Dit leidde tot een opbrengstderving in de volgteelt zetmeelaardappelen.

Vermeerdering in mengsel

Ook andere onderzoeken tonen aan dat aaltjes hun waardplant weten te vinden in mengsels. In een pottenproef van WUR werd de vermeerdering van Pp getest op mais (waardplant), Japanse haver (niet-waard) en tagetes (bestrijder). Zoals verwacht was de populatie na mais fors groter en na Japanse haver en tagetes veel kleiner. De drie gewassen samen leidden echter tot een verdubbeling van de populatie:

Dit toont dat de aaltjes op zoek gaan naar hun waardplant en zich daarop fors vermeerderen.

Advies: ken de situatie in je bodem en stem je groenbemester daar op af! Kies je toch voor een complex mengsel, zorg dan dat je weet wat je zaait en ken de waardplantstatus van alle componenten. ;

Kies hier je groenbemester met een handige keuzetool >>