Door de extreme droogte blijft de ruwvoeropbrengst dit jaar behoorlijk achter bij andere jaren. Door bij graslandvernieuwing, vroeg gehakselde mais en land dat vrijkomt na akkerbouwgewassen een explosief groeiend grasmengsel met voedertype Italiaans raaigras te zaaien produceer je in korte tijd zeer hoge grasopbrengsten om een mogelijk tekort weer wat aan te vullen.

Rotatiemengsel LG HAVERA 2 bevat naast Engels raaigras ook 60% voedertype diploïd en tetraploïd Italiaans raaigras. Deze grassoort ontwikkelt al in het najaar en het vroege voorjaar zeer vlot. Ideaal om in korte tijd enkele extra snedes gras te oogsten.

Dat hebben inmiddels vele veehouders in de praktijk ervaren. Dit jaar werd in Biddinghuizen bijvoorbeeld al op 29 maart een mooie eerste snede HAVERA 2 gemaaid, die was ingezaaid na de uienteelt. Bij het maaien van de eerste snede op het regulier grasland, kon deze veehouder van dit perceel alweer een forse tweede snede winnen.

Deze melkveehouder in Biddinghuizen maaide op 27 maart een mooie eerste snede HAVERA 2, in 2016 ingezaaid na de oogst van uien.

Drie weken later kon ditzelfde perceel opnieuw gemaaid worden, samen met de 1e snede van het reguliere grasland.