Groenbemestermengsels en aaltjes zijn een gevaarlijke combinatie. Dat is de duidelijke conclusie van aaltjesdeskundigen op de diverse bijeenkomsten over bodemgezondheid de laatste jaren. Mengsels van groenbemesters hebben voordelen, maar niet op het vlak van aaltjesbeheersing.

Aan mengsels worden veel eigenschappen toegedicht, maar wetenschappelijke onderbouwing is daar nog niet voor. De feiten:

Mengsels nuttig voor biomassa, bodembedekking en mineralen

Op het vlak van organische stof kan een mengsel van groenbemesters voor extra opbrengst zorgen. Mengsels kunnen de bodem ook beter bedekken, diverser bewortelen en extra nutriënten vastleggen en overdragen aan het volggewas.

Mengsels kunnen aaltjes sterk vermeerderen

Groenbemesters die waardplant zijn voor een schadelijk aaltje kunnen die sterk vermeerderen. Dit kan forse schade opleveren in de volgteelt. Uit diverse onderzoeken van WUR blijkt dat al bij 1 waardplant in een mengsel zware aaltjesvermeerdering oplevert.

Afbeelding: Verloop besmetting P. penetrans bij verschillende scenario's (links); Sterke vermeerdering van P. penetrans op mais, ook in mengteelt met de sterk penetrans-reducerende tagetes en Japanse haver (rechts) (Bron: WUR)

Ook wanneer er een heel laag aandeel suikerbieten bij resistente bladrammenas gemengd wordt is er een flinke vermeerdering van bietencysteaaltjes. Schadelijke aaltjes weten altijd de weg naar hun waardplanten te vinden.

Afbeelding: Klein aandeel soorten kan grote gevolgen op vermeerdering hebben (Bron: IRS)

Advies: ga bij de groenbemesterkeuze af op de feiten, en kies bij (mogelijke) aaltjesproblemen voor bewezen aaltjesbestrijders, zoals multiresistente bladrammenas Doublet PLUS bij wortellesieaaltjes en bietencysten, resistente gele mosterd Saloon PLUS bij bietencysten en Japanse haver Silke PLUS bij P. penetrans.

GreenCover groenbemesters

De vergroeningsmengsels in het GreenCover pakket zijn elk samengesteld voor een specifiek gebruiksdoel. Met 2 tot 4 soorten die elkaar perfect aanvullen per mengsel kies je met GreenCover altijd voor de optimale groenbemester per perceel. Een handig keuzefilter vind je op www.lgseeds.nl/groenbemesters.