In de afgelopen 5 jaar is het areaal voederbieten toegenomen van 260 naar ruim 1.800 hectare. De smakelijke voederbieten verlagen de (kracht)voerkosten en verhogen de voeropname, melkproductie en gehalten. Voor de opslag en vervoedering heb je de keuze tussen vers voeren, inkuilen met mais/ccm of inslurven.

Welke strategie op uw bedrijf optimaal past, hangt af van de ruimte op het erf, het arbeidsplaatje, beschikbaarheid van mechanisatie en of u jaarrond voederbieten wilt voeren. Qua benutting, voederwaarde en smakelijkheid geldt: de beste biet is de verse biet.

Niet te vroeg oogsten

Voederbieten kunnen, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog tot diep in het najaar groeien. Na de droge zomer dit jaar kunnen de diep wortelende bieten nog een flinke inhaalslag maken. Om deze opbrengstpotentie te benutten moet u dus niet te vroeg oogsten.

3 strategieën

Naast vers voeren van losgestorte voederbieten is het mogelijk ze in te kuilen met mais, ccm of een ander product, of ze op te slaan in een slurf. Bekijk deze 3 strategieën met hun voor- en nadelen >>

Ingekuild en vers voeren

Op advies van ruwvoerspecialist Fred Lugthart teelde Mts. Plantinga in het Friese It Heidenskip vorig jaar voor het eerst voederbieten voor de 130 stuks melkvee. Eind september werd een gedeelte van de Rialto voederbieten gerooid en ingekuild met de snijmais, eind oktober volgde de rest om gedurende de winter vers te voeren.

“De ronde, gladde bieten kwamen prachtig schoon uit de grond en de opbrengst was met 150 ton per hectare enorm”, aldus Johannes Plantinga. De koeien zijn er gek op en de gehalten stegen flink.”

Lees hier meer over voederbieten >>