Stuur grasland goed de winter in

Na een grasjaar vol weersextremen, wordt het in de loop van november tijd om het grasland goed de winter in te laten gaan. Met de volgende tips maakt het gras komend voorjaar een goede start.

Maak een farmwalk over de percelen en beoordeel deze op de volgende punten:

Grasbestand, open plekken en onkruiden

Beoordeel op elk perceel de kwaliteit van de graszode: hoe hoog is het aandeel goede grassen ten opzichte van ongewenste grassen, onkruiden en open plekken?

Bij 60 tot 80% goede grassen en/of veel open plekken is doorzaaien in het vroege voorjaar aan te bevelen. Doorzaai brengt tegen geringe kosten nieuwe grasgenetica in de zode, en zorgt daarmee voor een hogere voederwaarde-opbrengst, betere onkruidonderdrukking en sterker herstelvermogen.

Bij percelen met minder dan 60% goede grassen wordt de afweging doorzaaien of vernieuwen. Neem bij de beoordeling het aandeel kweekgras en de ontwatering/ bodemstructuur mee. Wellicht past een wisselteelt met mais of een ander gewas.

Beoordeel ook percelen die dit najaar zijn in- of doorgezaaid. Door de aanhoudende droogte is het nieuwe gras niet overal goed opgekomen.

Grashoogte en pH

De aanhoudende droogte biedt een uitgelezen kans om bestaand grasland te bekalken zonder structuurschade te rijden. Veel graslandpercelen hebben een te lage pH. Een bekalkingsbeurt zorgt dan voor een betere mineralenbenutting, grasgroei en bodemkwaliteit.

Probeer het gras niet langer dan 10 cm de winter in te laten gaan. Lang gras bevriest eerder en verstikt de zode, wat zorgt voor een hogere schimmeldruk.

Wil je meer advies? Ik help graag bij het optimaliseren van je grasteelt! Je vindt mijn contactgegevens hieronder:

RUWVOERSPECIALISTEN

Picture

FRED LUGTHART

Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht

T. 06 - 10 18 98 54 
E. fred.lugthart@limagrain.nl
Picture

LUDWIG OEVERMANS

Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelderland

T. 06 - 12 14 22 33 
E. ludwig.oevermans@limagrain.nl
Picture

ANTOON VERHOEVEN

Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant

T. 06 - 23 30 88 04 
E. antoon.verhoeven@limagrain.nl
Picture

JOOST HOEVENAARS

Oost-Brabant, Limburg

T. 06 - 12 95 94 44 
E. joost.hoevenaars@limagrain.nl