Bij de inzaai van tarwe na tarwe is er sprake van een hogere schimmeldruk door gewasresten van de voorgaande teelt. Om hogere teeltkosten door extra gewasbescherming te voorkomen, is het slim om op zeker te spelen en een tarweras te zaaien dat bewezen geschikt is voor tarwe-op-tarwe.

In ons portfolio zijn de baktarwes Chevignon en rgt Reform de aangewezen rassen voor tarwe-op-tarwe. Voor Chevignon is dit in Franse rassenproeven in 2019 en 2020 gebleken, rgt Reform heeft deze kwaliteit in de praktijk ruimschoots bewezen.

Voetziekten bij tarwe na tarwe

Wanneer gevoelige rassen worden gezaaid, kunnen de volgende voetziekten voor problemen zorgen:

Tarwehalmdoder (Gaeumannomyces graminis L.) Deze tast de stengelvoet en met name de wortels aan, bij het optrekken van het gewas breken de wortels af en zie je een zwartglimmende stengelvoet. Komt vooral voor in rotaties met tarwe op tarwe en is chemisch niet te bestrijden.

Oogvlekkenziekte (Pseudocercosporella herpotrichoides) Te herkennen aan de ovale vlek met een lichtbruine onscherpe rand en geel witcentrum (lijkt op een oog) op de stengelvoet. Het gaat vaak om slechts één vlek welke bij zware aantasting zich vergroot rondom de stengelvoet en wordt dan donkerder van kleur. De grootste schade door deze ziekte komt doordat bij legering de stengel op de plaats van de vlek gemakkelijk knikt en daardoor alle kanten op kan vallen. Chemisch kun je hem bestrijden, maar brengt kosten en moeite met zich mee. De combinatie van de juiste rassen en wat later zaaien verkleint de kans aanzienlijk op oogvlekkenziekte. Ook een goede bodemstructuur, niet te dik en ondiep zaaien zijn maatregelen hiertegen.

Scherpe oogvlekken ziekte: komt vooral voor op de lichtere klei, zand- en dalgronden. Te herkennen aan een scherp begrensde donkere rand en wit in het midden. Er komen vaak meerdere vlekken per stengel voor welke tot een hoogte van 30cm vanaf de grond voorkomen. Deze ziekte kun je chemisch niet bestrijden.

Fusarium voetziekten: komen op de stengelvoet voor en laten op het onderste stengellid doorgaans donkerbruine strepen en vlekken zien, en kunnen later geheel verbruinen. Ook deze schimmel is slechts te ‘handelen’ met geschikte rassen.