Nog wintertarwe zaaien, op laat vrijkomend land of verschuivingen in je bouwplan? Tarwe biedt een stukje zekerheid, zeker met het huidige prijsniveau. In dit artikel enkele praktische tips voor een geslaagde late tarwezaai.

Een hoge korrelopbrengst vergt veel aren per vierkante meter en daarvoor is een voldoende hoog aantal planten nodig. Bij late inzaai treedt meer verlies op dus is het van belang om dikker te zaaien. Net zo belangrijk is om een tarweras te zaaien dat geschikt is voor late inzaai.

Bewezen tarwerassen voor late zaai

De baktarwe rgt Reform was de laatste jaren één van de meest gezaaide in ons land en heeft zich ruimschoots bewezen als geschikt voor late inzaai tot half december. Dat geldt ook voor de baktarwe Chevignon. Wordt het nog later, dan is het oudgediende ras Residence de meest veilige keuze.

Rgt Reform en Residence stoelen zeer goed uit, waardoor ze goed geschikt zijn voor late zaai. Het maakt ze ook goed bestand tegen het uitrijden van drijfmest komend voorjaar.

Zomertarwe alternatief

Wanneer de omstandigheden het niet toelaten om uiterlijk half januari wintertarwe te zaaien, dan is zomertarwe mogelijk een beter alternatief. Het nieuwe ras wpb Duncan haalt in de rassenlijstproeven op klei een korrelopbrengst van ruim 9 ton per hectare. Door zijn uitmuntende ziekteresistenties zijn de teeltkosten bovendien zeer beperkt.