Teel je mais op zand- of lössgrond, dan is het inzaaien van een vanggewas verplicht na de maisoogst als je geen onderzaai hebt toegepast. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk stikstof uit de bodem wordt opgenomen, is er LG Onderzaai. Dit mengsel bestaat uit 25% bladrammenas, 50% Westerwolds raaigras en 25% Japanse haver en is een aanrader voor nazaai. Je moet dan zaaien direct na de oogst van de mais en voor 1 oktober op snijmaispercelen en voor 31 oktober op korrelmaispercelen.

Nazaai met LG Onderzaai: de voordelen

  • Nazaai is goed te combineren met (zeer) vroeg afrijpende maisrassen
  • Intensieve en diepe doorworteling bouwvoor
  • Forse gewasgroei, ook na droge zomer
  • Maxime N-fixatie, veel organische stofopbouw
  • Hoge slagingskans van het vanggewas
  • Zaaidichtheid: 20 kg/ha

Bekijk hier onze teeltaanwijzingen voor LG Onderzaai >>