Op zand- en lössgrond is de teelt van een vanggewas na mais verplicht. Is de mais niet ondergezaaid, dan moet uiterlijk 1 oktober een vanggewas nagezaaid worden. 

In het schema zijn onze vanggewassen na mais weergegeven.