De regels voor onderzaai van een vanggewas voor vergroening zijn voor oogst 2018 aangepast. Vanggewassen die zijn ondergezaaid in het hoofdgewas hoeven nu na de oogst niet meer verplicht 10 weken te blijven staan.

Ook is de gewaskeuze voor onderzaai verruimd van alleen grassen naar tevens vlinderbloemigen. Telers kunnen dus nu gras en/of vlinderbloemigen (rode klaver en voederwikke) onderzaaien in graanpercelen. 

Italiaans en Engels raaigras zijn geschikt voor onderzaai in graan. Klaver onderzaaien telt nu ook als vanggewas en levert extra stikstofbinding op. Bij de inzaai van zomergraan past Engels raaigras of het trager startende rietzwenkgras het best.

De veranderingen:

2017 2018
alleen grassen Mengteelt toegestaan met vlinderbloemingen (rode klaver / voederwikke
Oogst hoofdteelt = inzaaidatum Oogst hoofdteelt = inzaaidatum
Voor 1 oktober inzaaien Voor 16 oktober inzaaien
>10 weken geen aanhoudtermijn
Niet begrazen / maaien / klepelen Niet begrazen / maaien / klepelen
Gewasbescherming toegestaan 8 weken geen gewasbescherming (tenzij eerder ander gewas)
Vanggewas na mais op zand/löss telt niet mee Vanggewas na mais op zand/löss telt niet mee

Foto: https://twitter.com/1991raphael