Digitalisering en precisielandbouw helpen de gewasopbrengst en -kwaliteit te verbeteren met een verlaagde input van uitgangsmateriaal en gewasbescherming. In de akkerbouw zijn de eerste toepassingen praktijkrijp en ook in de ruwvoerteelt zijn tools op komst. Loonbedrijf Bosch Hengelo BV zaait dit jaar de eerste percelen mais variabel in op basis van taakkaarten uit Agrility, het nieuwe smart-farming platform van maisveredelaar LG.

Als Europa’s grootste veredelaar en aanbieder van landbouwgewassen zet LG sterk in op het ontwikkelen van ondersteunende tools en technologie voor telers. Agrility is een online platform waarin teelt-ondersteunende data samenkomen. Via satellietwaarneming kunnen telers de gewasgroei volgen en het optimale oogstmoment plannen, ondersteund door groeimodellen.

Variabel zaaien op taakkaart

Daarnaast levert de module ‘Density’ taakkaarten om variabel mais te zaaien. Op basis van historische en actuele velddata en weersomstandigheden levert deze module een taakkaart met daarop de zaaidichtheden, die variëren tussen de 85.000 en 105.000 zaden per hectare. Zo wordt er niet meer zaaizaad verbruikt dan nodig en krijgt elk zaadje de kans om uit te groeien tot een volwaardige plant, ook op de mindere plekken in het perceel.

Loonbedrijf Bosch Hengelo BV doet dit seizoen de eerste ervaringen op met variabel mais zaaien en het Agrility platform: