Door ontwikkelingen als lokale eiwitvoorziening, vergroening, plantaardig eiwit en kringlooplandbouw zit het areaal veldbonen in de lift. Naast teeltoptimalisatie zorgt continue rasverbetering voor verhoging van hectareopbrengsten en daarmee het teeltsaldo. 

Vanuit het Nederlandse veredelingsbedrijf van Limagrain in Rilland (Zeeland) werken we in een veredelingsprogramma aan nieuwe rassen veldbonen. Martijn van Overveld, productmanager akkerbouw, legt uit hoe dat in zijn werk gaat:

Meer weten over veldbonen? 

Lees alles over de mogelijkheden, teelt en vervoedering in de whitepaper >>