Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Met het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat in 2025 voor ieder bedrijf in de veehouderij 65% eiwit van eigen land moet komen én de stijgende vraag naar bonen voor vleesvervangers voor humane consumptie, is de veldboon ook naar de toekomst toe een gewas met grote potentie voor de akkerbouw.

Vlinderbloemigen binden stikstof

De veldboon is een vlinderbloemig gewas, dat in staat is om stikstof uit de lucht te binden. Bij de teelt van dit gewas is het van belang om te letten op de structuur van de grond. Goede ontwatering en vochthoudende grond is essentieel. De pH-waarde moet > 6 zijn op kleigrond en > 5,2 op zand- en dalgrond. Voor de akkerbouw is dit gewas een waardevolle toevoeging aan het bouwplan, gezien het meetelt als 3e gewas in de gewasdiversificatie. Ook is het aantrekkelijk om een samenwerkingsverband aan te gaan met de veehouderij, gezien veldbonen goed passen binnen rantsoenen.

Afbeelding (van links naar rechts): de veldbonen beginnen te groeien; in juni staat het gewas hoog en komt het in bloei; door de Rhizobium bacterie kan de vlinderbloemige veldboon stikstof binden, zie hier de stikstofknobbeltjes aan de wortels; na het oogsten blijft er een mooie stoppel achter

De meerwaarde in het bouwplan

Als akkerbouwer zijn er veel voordelen in het toevoegen van de veldboon aan het bouwplan. Het gewas past in bouwplanverruiming en het leent zich voor samenwerkingsverbanden met veehouders. Ook is de stikstofbinding een groot voordeel; niet alleen bindt de veldboon zijn eigen N, maar de boon levert 70-100 kg N na aan de volgteelt. Het gewas laat een mooie stoppel en structuur na en kan qua saldo minimaal mee met graan. Veldbonen tellen als vergroeningsgewas in het EA, maar het gebruik van GBM is op dit moment niet toegestaan.

Voordelen van de veldbonenteelt

•   Waardevol vlinderbloemig rustgewas
Vraagt minimale N-gift en levert 70-100 kg N na aan volgteelt
•   Lokaal, GMO-vrij plantaardig eiwit
Eiwit van eigen bodem, groeiende afzet in menselijke consumptie (de verkoop van vleesvervangers is sinds 2017 met 51% toegenomen)
•   Vergroeningsgewas
Telt als 3e gewas GWD en met factor 1,0 in EA
•   Aanwinst in het bouwplan
Zeer intensieve beworteling, mooie stoppel, vroeg van het land

Meer weten over veldbonen? Vraag hier de whitepaper aan >>