De comeback van voederbieten in ons land is je waarschijnlijk niet ontgaan. Van 280 ha in 2014 vervijfvoudigde het areaal naar 1.540 ha dit jaar. Een echt bietenjaar kunnen we stellen, met gigantische opbrengsten per hectare.

Telers oogstten dit jaar opbrengsten van 120 ton op lichtere gronden tot zelfs ruim 150 ton Rialto en Tarine voederbieten per hectare op kleigrond. Melkveehouders die starten met het vervoederen zijn enthousiast: ze zien een hogere voeropname, stijgende gehaltes in de melk én besparen op krachtvoer.

Derogatiegewas

Diverse belangengroepen zetten zich momenteel in om voederbieten als derogatiegewas aangemerkt te krijgen. De diep wortelende voederbieten nemen tot in het najaar nutriënten op uit de bodem. Voederbieten tellen al wel mee als 3e gewas in de vergroeningseisen.

Tarra geen issue

Een geslaagde voederbietenteelt begint bij de perceelskeuze. Behalve veen zijn alle grondsoorten geschikt, mits de pH voldoende hoog is. Bij echte voederbieten is tarra ook op zwaardere gronden geen issue door hun gladde vorm. Voor een vlotte opkomst, groei én oogst zijn een goede bodemstructuur en ontwatering belangrijk.

Meer melk, vet en eiwit

Veehouders die de laatste jaren zijn gestart met het voeren van voederbieten zijn doorgaans zeer enthousiast. Met 1.050 tot 1.200 VEM, ruim 90% verteerbaarheid en 100 DVE stimuleren de bieten de voeropname, melkgift en melkgehalten:

melkgift melkvet melkeiwit
gemiddeld: + 0,5 l. + 0,1 - 0,3 + 0,05 - 0,5

Ervaringen

Voor 2018 verwachten we een verdere stijging van het areaal voederbieten, gezien de positieve ervaringen van melkveehouders dit jaar. Enkele voorbeelden die de LG ruwvoerspecialisten onlangs zagen:

"153 ton Rialto per hectare in Friesland"

Razend enthousiaste nieuwe voederbietentelers in Friesland, die 153 ton Rialto per hectare oogstten op de klei, mooi schoon gerooid, en een eiwitstijging van +0,2. Rialto is al jaren veruit de meest gezaaide voederbiet in Nederland, vanwege zijn betrouwbaarheid, goede bewaarbaarheid en tolerantie tegen rhizoctonia.
"140 ton Tarine per hectare in Zeeland"

Tarine is een nieuwe voederbiet met een wat hoger drogestofpercentage dan Rialto. Tarine is daardoor extra geschikt om in te kuilen samen met mais of een ander product. Ook deze voederbiet kwam mooi schoon uit de kleigrond, in het Zeeuwse Nieuwerkerk.Rialto voederbieten rooien in Drenthe.

Rialto voederbieten inkuilen met snijmais in Ekehaar (Drenthe)

Bijeenkomsten over voederbieten worden de laatste jaren druk bezocht, zoals hier in Noord-Holland.