Vanaf 2019 krijgen maistelers op zand- en lössgrond te maken met een ingrijpende maatregel: uiterlijk 1 oktober inzaaien van het vanggewas, of toepassen van grasonderzaai. Vanwege de sterk wisselende resultaten van grasonderzaai zullen veel telers moeten streven naar oogstrijpe mais in de maand september.

Gaat dat ook lukken door volgend jaar vroeger te zaaien?

Daglengte en bloei

Het antwoord is nee. Mais is een kortedagplant, die zijn bloei afstemt op de daglengte. De bloei zet in na de langste dag, en het bloeitijdstip is afhankelijk van het maisras, de groeiomstandigheden en de temperatuur. Vroeg zaaien zorgt niet perse voor een vroege bloei en dus ook niet voor een vroege afrijping.

Verschil in vroegheid tussen maisrassen in beeld op een van onze proefvelden 

Vroege maisrassen

Dé manier om toch in september goed afgerijpte mais te kunnen oogsten: (zeer) vroege maisrassen zaaien. Op de zand- en lössgronden worden veel middenvroege maisrassen geteeld, met een FAO van 230 of hoger. Het FAO-getal geeft aan hoeveel groeidagen en zonuren een maisras nodig heeft om oogstrijp te worden.

Door op de zuidelijke en oostelijke zand- en lössgronden te kiezen voor maisrassen uit de zeer vroege en vroege groep, met een FAO van 200 tot 230, is de kans op een oogstrijp gewas in de maand september groot.

Vroege rassen geven minder opbrengst?

Van oudsher is de opbrengstpotentie van middenvroege mais hoger dan die van vroege rassen. Maar door veredeling is dit verschil anno 2018 nog maar zeer klein! De beste vroege rassen halen nu zelfs een hogere opbrengst dan sommige nog altijd veel gezaaide middenvroege rassen.

Zoals het nieuwste (zeer) vroege ras LG 31.205, dat in 2019 op de Rassenlijst komt: met een FAO van 200 realiseert dit ras meer voederwaarde per hectare dan middenvroege rassen die gemiddeld 10 tot 15 dagen later rijp zijn.

drogestof opbrengst kVEM per hectare zetmeelgehalte gram per kg ds
LG 31.205 (zeer vroeg) 22,7 ton / ha 23.100 424
middenvroege mais 22,9 ton / ha 23.000 397

Maistelers op de zand- en lössgronden doen er dus, net zoals hun collega's op de klei, verstandig aan in 2019 te kiezen voor vroegere maisrassen. Bekijk hier alle vroege LG rassen.