Nederland zucht onder de aanhoudende droogte en hitte. Ook de mais heeft er plaatselijk onder te lijden, maar de verschillen zijn groot. Op lichtere gronden zien we inmiddels verdroogde mais. Wat moet je daarmee aan?

Op de zwaardere gronden lijkt de mais zich redelijk tot goed te houden. Bij deze mais zien we over het algemeen een redelijk fris gewas met een goed ontwikkelende kolf. Dit geldt overigens ook voor de lichtere gronden die beregend zijn.

Helaas zien we ook mais die halverwege de ontwikkeling is gestopt, een matige tot slechte kolf heeft en serieuze droogteschade laat zien en mais (vooral later gezaaide) die totaal verdroogd is, geen lengte en geen kolf heeft.

Matige mais nu al oogsten

Beoordeel kritisch hoe jouw mais er aan toe is, eventueel samen met een teeltspecialist. Totaal verdroogde mais zonder kolf en plantlengte is verloren en het oogsten niet waard. Matig ontwikkelde mais met kleine kolven kun je het best nu al hakselen om zo de nog aanwezige suikers te benutten. Verwachting is dat deze mais nog rond de 800 VEM zou kunnen hebben. Let op dat de grens van 27-28% ds wel gehaald wordt. Kuil deze mais apart in.

Let op vanggewas-verplichting

Ook in de uitzonderlijke situatie wanneer je nu al zou hakselen, geldt de verplichting op zand- en lössgrond een vanggewas te zaaien. Inzaai van een snelgroeiend grasmengsel met Engels en Italiaans raaigras, zoals LG HAVERA 2, kan wanneer er weer neerslag gaat vallen, nog een forse grasopbrengst leveren in het najaar en het vroege voorjaar. Meer informatie >>