In het goede groeiseizoen 2017 is op veel percelen een recordhoeveelheid ruwvoer geoogst. Veel melkveebedrijven zitten daarom erg ruim in met name graskuil. In dat geval is het slim de maisrassenkeuze daar op af te stemmen.

De verhouding gras – mais in het rantsoen is namelijk bepalend voor het type maïs dat het beste past:

Veel gras: zetmeelrijke mais

In een rantsoen met relatief veel gras moet de mais voor veel extra (glucogene) energie zorgen. Focus de maisrassenkeuze in dit geval dus op zetmeel. Door te kiezen voor een zeer vroeg / vroeg maisras is de kans het grootst dat de mais goed rijp wordt en ook werkelijk een hoog zetmeelgehalte realiseert.

Bekijk zetmeelrijke maisrassen.

Veel mais: goed verteerbare mais

In maisrijke rantsoenen passen maisrassen met een gemiddeld zetmeelgehalte en een hoge celwandverteerbaarheid. Een overmaat aan zetmeel geeft risico op vervetting en pensverzuring. Baseer de rassenkeuze hier dus vooral op de VEM/kg ds en kVEM/hectare.

Bekijk de best verteerbare rassen.

Welke maisrassen passen het beste in jouw rantsoen?

Selecteer ze met onze handige keuzetool
Of vraag de LG specialist om gratis advies op maat