Veel melkveehouders hebben snijmaïs met een goede voederwaardekwaliteit geoogst in 2020. Dat blijkt uit meer dan 1.400 kuilanalyses die zijn ingestuurd in de Nationale VEM-wedstrijd.

Gekeken naar de scores voor VEM, zetmeel en NDF-verteerbaarheid in combinatie met een optimaal drogestofgehalte vinden we de twee winnende kuilen dit keer in Gelderland en Overijssel.

Zowel VOF De Haverkamp in Hengelo (GD) als Jogems in Weerselo (OV) kuilden het ras LG 31.211 in met buitengewoon resultaat: een VEM van 1.053 en 1.051 bij een ds-gehalte van 38,2 en 37,1%. Met daarnaast hele mooie cijfers voor zetmeel én NDF-verteerbaarheid de twee terechte winnaars van het hotelweekend aan de Zeeuwse kust.

WINNAARS Maisras % drogestof VEM Zetmeel %NDF-vert.
VOF De Haverkamp LG 31.211 38,2% 1.053 429 55,3%
Gerton Jogems LG 31.211 37,1% 1.051 392 57,3%

Beter jaar met regionale verschillen

De gemiddelde VEM in de wedstrijdkuilen was met 995 hoger dan het meerjarig gemiddelde van 982 van Eurofins Agro. Maïsjaar 2020 verliep over het algemeen beter dan voorgaande twee seizoenen, maar droogte tijdens de kolfzetting heeft plaatselijk gevolgen gehad voor het zetmeelgehalte.

Door die regionale variatie viel dat gehalte met 377 gram/kg ds gemiddeld lager uit dan in de vorige VEM-wedstrijd, maar nog wel boven de 360 gram/kg ds van Eurofins.

Winst in verteerbaarheid

Verschillen in snijmaïsrassen waren ook dit keer weer goed zichtbaar. Telers van LG-rassen werden opnieuw beloond met meer voederwaarde in de kuil. De winst zit vooral in de gemiddeld hogere verteerbaarheid – ruim 3% – van de celwanden in de LG-genetica. Zetmeel verteert immers al voor bijna 100%, dus elke VEM extra die de vertering van de restplant dan oplevert is winst!

EINDRESULTAAT % drogestof VEM Zetmeel %NDF-vert.
kuilen totaal 38,0% 995 377 51,8%
LG kuilen 38,6% 1.001 379 53,5%
niet-LG kuilen 37,4% 989 376 50,2%

Bron: 1.437 kuilanalyses uit heel Nederland ingestuurd via www.vemwedstrijd.nl