Een rondgang langs percelen winterveldbonen verspreid in Nederland laten half april 2019 een hele mooie gewasstand zien. Na de zachte winter is van vorstschade geen sprake. 

In het Zuidwesten van het land zijn de eerste percelen al gesloten. We zien over het algemeen mooi uitgestoelde planten, een indicatie voor een mooie opbrengstpotentie.

Winterveldbonen worden in het najaar gezaaid. Doordat ze al vroeg in het voorjaar uitstoelen, hebben ze ten opzichte van zomerveldbonen een hogere opbrengstpotentie met minder benodigd zaaizaad. 

VLOG-voer en hoge eiwitopbrengst 

Steeds meer melk-, vlees- en pluimveehouders zijn op zoek naar krachtvoerteelten, met daarin voldoen veldbonen (met 25% tot 32% ruw eiwit en 300 tot 400 gram zetmeel). De focus op eiwit van eigen land en de forse groei in VLOG-melkstromen dragen eveneens bij aan de stijging in het areaal.

Ook op akkerbouwbedrijven worden veldbonen geteeld voor de naburige veehouders, veevoerfabrikanten of humane consumptie. De veldboon als vlinderbloemige past goed in de meeste rotaties. De opbrengstpotentie is dankzij onze introductie van TUNDRA en via veredeling inmiddels ook aantrekkelijk met 5 tot ruim 8 ton bonen per hectare.