Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Voor akkerbouwers die zoeken naar een nieuw rustgewas in het bouwplan biedt deze vlinderbloemige kansen, nu de afzetmogelijkheden in zowel diervoeding als humane voeding groeien.

Rund- en pluimveehouders zijn steeds meer op zoek naar lokale of regionale krachtvoerteelten. Veldboonmeel wordt door steeds meer veehouders met succes toegepast als krachtvoervervanger, met zeer goede voerervaringen. De bonen leveren veel eiwit en zetmeel en worden goed opgenomen door het vee. Het ras LG Pyramid is in Nederland veel gezaaid en kan in de 2e helft van maart perfect gezaaid worden.

Ook de afzet in humane voeding groeit. De verkoop van vleesvervangers groeit en de veldboon blijkt een geschikte plantaardige eiwitbron voor de productie van vleesvervangers. Informeer bij je zaaizaadleverancier voor de afzetmogelijkheden in jouw regio.

Waardevol rustgewas

In het bouwplan is de veldboon een waardevol rustgewas. Deze vlinderbloemige vraagt een minimale N-gift en levert tot 100 kg N na aan de volgteelt. Door de intensieve beworteling en vroege oogst blijft een zeer mooie stoppel achter.

Lees alles over de teelt van veldbonen in onze whitepaper >>