De graanoogst komt dit jaar vroeg op gang, dus komt ook de inzaai van groenbemesters eraan. De gewas- en mengselkeuze bij groenbemesters verdient op perceelsniveau net zo veel aandacht als die van de hoofdgewassen. Er bestaan immers grote verschillen in beworteling, mineralenvastlegging, organische stof productie én aaltjesbestrijding of juist -vermeerdering.

Hoe maak je de optimale keuze uit het grote aanbod groenbemesters? Ga uit van een primair teeltdoel per perceel:

  • bij (mogelijke) druk van schadelijke aaltjes is dat aaltjesonderdrukking.
  • Spelen schadelijke nematoden geen rol, dan ga je voor maximale organische stof en structuurverbetering.

Tip: Op deze pagina staat een handig filter waarmee je jouw meest geschikte groenbemesters kunt kiezen >>

Teeltdoel: schadelijke aaltjes onderdrukken

Weet per perceel wat er precies speelt en welk aaltje je voornamelijk wilt bestrijden. Er is helaas niet 1 groenbemester die alle schadelijke aaltjes bestrijdt. Pas ook op met groenbemestermengsels: die kunnen populaties schadelijke aaltjes fors vermeerderen, omdat die vaak één of meerdere waardplanten bevatten. Onderzoeken tonen aan, dat al bij 1 waardplant in een mengsel de populatie sterk groeit.

  • Bietencysteaaltjes: multiresistente bladrammenas DOUBLET Plus geeft de hoogste bestrijding van bietencysteaaltjes (BCA1; >90% afname), M. chitwoodi, fallax en hapla en het tabaksratelvirus. Bladrammenas FINAL Plus is BCA-1. Vermijd bladrammenas- en mosterdrassen die niet resistent zijn voor bietencysteaaltjes, klaver, wikken, daikon (tillage) rammenas, bruine en Ethiopische mosterd en boekweit.
  • Wortelknobbelaaltjes: tegen M. chitwoodi en ook M. fallax en M. hapla is DOUBLET Plus de aangewezen bestrijder. Ook TERRANOVA Plus en NEMAREDUX bestrijden wortelknobbelaaltjes. Vermijd Gele/ bruine/ Ethiopische mosterd, Italiaans raaigras, Japanse haver, rogge, klavers, wikken en boekweit.
  • Wortellesieaaltjes: Tagetes patula geeft een actieve doding van Praylenchus penetrans. Japanse haver is niet-waard en geeft eenzelfde afname als zwarte braak. Vermijd bladrammenas, gele mosterd, vlinderbloemigen, Italiaans raaigras en rogge.
  • Vrijlevende aaltjes: bladrammenas en gele mosterd geven de laagste vermeerdering van vrijlevende wortelaaltjes. Vermijd grasgroenbemesters
  • Stengelaaltjes: Grasgroenbemesters geven een lage vermeedering van stengelaaltjes. Vermijd Gele/ bruine/ Ethiopische mosterd, klaver, wikken, luzerne, boekweit, nyger, deder

Let op: Aaltjes gaan in een mengsel actief op zoek naar hun favoriete groenbemester!

Teeltdoel: organische stof aanvoeren en de bodemstructuur verbeteren

Op percelen waar geen sprake is van schadelijke aaltjes, ga je voor maximale organische stof, intensieve beworteling en maximale mineralenvastlegging. De ondergrondse ontwikkeling is hierbij nóg belangrijker dan de bovengrondse: wortels leveren meer effectieve organische stof en maken de bodem open, kruimelig en luchtig.

Organische stof

  • Japanse haver heeft een hoge slagingskans en produceert de meeste effectieve organische stof (EOS). Deze groenbemester is nog t/m september te zaaien.
  • Het mengsel ORGAMAX is speciaal samengesteld om tegen de laagste zaaikosten (12-15 kg/ha) de hoogst mogelijke organische stof te leveren. Bekijk de samenstelling >>
  • Een geslaagde grasgroenbemester levert ook veel organische stof.

Structuurverbetering

Elke groenbemester verbetert de bodemstructuur middels beworteling, maar de mate waarin verschilt behoorlijk per soort. In de afbeelding is de mogelijke wortelontwikkeling mooi te zien, maar let ook op de groeiperiode: bladrammenas heeft al na 6 weken een fors wortelpakket, bij luzerne duurt dit natuurlijk veel langer.