Als akkerbouwer met meer dan 15 hectare land, ben je verplicht om een gedeelte van het areaal in te zetten als ecologisch aandachtsgebied (EA). In 2019 zijn er drie nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van EA, waaronder het gebruiken van zonnebloemen als vanggewas categorie 1 en als onderdeel van een mengsel. Hiermee komt een wens van velen uit.

Ecologisch aandachtsgebied, groenbemesters en biodiversiteit

Het stimuleren van de biodiversiteit in het akkerlandschap staat in 2019 hoog op de agenda in de landbouw. Bloeiende groenbemesters bieden de perfecte leefomgeving voor insecten, zoals bijen, hommels en vliegen. Hiermee levert een groenbemestermengsel een grote bijdrage aan het in stand houden van de inheemse insectenpopulatie.

De voordelen van zonnebloemen als groenbemester

In het EA van 2019 zijn zonnebloemen toegelaten als groenbemester (categorie 1, als onderdeel van een mengsel). Zonnebloemen leveren enorm veel organische stof en zien er prachtig uit als ze in bloei staan. Dit zijn de voordelen van de zonnebloem als groenbemester:

  • Intensieve beworteling
  • Levert veel organische stof
  • Sterke vorstgevoeligheid
  • Lage zaaikosten
  • Zeer hoge slagingskans

Nieuw: groenbemester mengsel LG ORGAMAX

In het LG assortiment groenbemesters is dit jaar de LG ORGAMAX vernieuwd, een mengsel dat bestaat uit 50% zonnebloemen, 25% gele mosterd en 25% Japanse haver. Het vergroeningsmengsel levert een enorme organische stof opbrengst (tot wel 5.000 kg per ha, met gunstige C/N verhouding), een intensieve beworteling in verschillende bodemlagen en biedt in najaar en winter een prachtige leefomgeving voor akkervogels. Lees hier meer over LG ORGAMAX.