Sinds 2019 zijn zonnebloemen toegelaten in een mengsel van vanggewassen voor het Ecologisch Aandachtsgebied. Dat is goed nieuws: zonnebloemen zijn niet alleen erg mooi, ze leveren ook nog eens enorm veel organische stof!

Dat komt omdat de zonnebloem,zowel boven- als ondergronds enorm veel massa produceert. Zelfs onder hoge temperaturen is dit warmteminnende gewas nog productief. Het gaat efficiënt om met water, nutriënten en licht. 

Voordelen van zonnebloemen

Het stimuleren van de biodiversiteit in het akkerlandschap staat in 2020 hoog op de agenda in de landbouw. Bloeiende groenbemesters bieden de perfecte leefomgeving voor insecten, zoals bijen, hommels en vliegen. Hiermee levert een groenbemestermengsel een grote bijdrage aan het in stand houden van de inheemse insectenpopulatie.

width=

Afbeelding: Mengsels van groenbemesters kunnen de hoogste aanvoer van organische stof realiseren. LG ORGAMAX, met 50% zonnebloem, is speciaal voor dat doel samengesteld.

De voordelen van zonnebloemen als groenbemester

In de teeltperiode van groenbemesters hebben we de laatste jaren te maken met hoge temperaturen en weinig vocht. Zonnebloemen hebben hier weinig last van en ontwikkelen vlot door. Verder zijn de voordelen van zonnebloemen als groenbemester:

  • Intensieve beworteling
  • Levert veel organische stof
  • Sterke vorstgevoeligheid
  • Lage zaaikosten
  • Zeer hoge slagingskans
  • Fraaie uitstraling
  • Voedingsbron voor insecten en akkervogels

LG Orgamax met 50% zonnebloem

In het LG assortiment groenbemesters is dit jaar de LG ORGAMAX vernieuwd, een mengsel dat bestaat uit 50% zonnebloemen, 15% gele mosterd en 35% Japanse haver. Het vergroeningsmengsel levert een enorme organische stof opbrengst (tot wel 5.000 kg per ha, met gunstige C/N verhouding), een intensieve beworteling in verschillende bodemlagen en biedt in najaar en winter een prachtige leefomgeving voor akkervogels. Lees hier meer over LG ORGAMAX.