Wilfried van Straalen is coördinator rundveeonderzoek bij Schothorst Feed Research. “We zien dankzij veredeling de voederwaarde van het ruwvoer steeds verder stijgen. Gras- en maïskuilen met ruim 1.000 VEM zijn geen uitzondering meer. Dat is een mooie basis voor hoogproductief melkvee, maar een goede benutting is wel een aandachtspunt.”

Glucogene nutriënten

In het rantsoen van de hoogproductieve koe is glucose de ‘eerst beperkende nutriënt’. Glucose wordt omgezet in lactose en dat drijft de melkgift. Je zoekt dus naar glucogene nutriënten in het voer. Zetmeel levert veel glucose en dat maakt maïs een waardevol ruwvoer voor melkvee. Een goede celwandverteerbaarheid zorgt voor een nóg hogere totale voederwaarde.

Fosforbenutting

“Met de Kringloopwijzer is de benutting van fosfor en stikstof nog veel belangrijker geworden. Maïs verdunt het hoge fosforgehalte van gras en bevordert zo de benutting. Zo helpt maïs om binnen je fosfaatquotum zo veel mogelijk melk te produceren.”

Vakmanschap

“Voor een goede benutting van zeer energierijk ruwvoer is goed management nodig. Zorg voor goed inzicht in de voederwaarde gedurende het jaar en stuur bij waar nodig, met bijvoorbeeld extra structuur. Het komt dus nóg meer aan op vakmanschap.”

In 2018 ook je VEM's beter benutten?