LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaagde toepassing van NKG vraagt om een aangepaste groenbemesterkeuze. De gewasresten van de groenbemester mogen immers geen belemmering vormen voor de volgende hoofdteelt. 

Het niet-kerend bewerken van de bodem kan voordelen opleveren op het vlak van waterhuishouding, behoud van organische stof, bodemstructuur en bodemleven. Het zo lang mogelijk bedekt houden van de bodem is één van de uitgangspunten van een NKG systeem. Je hebt hiervoor groenbemesters nodig die: 

  • snel ontwikkelen en de bodem goed bedekken;
  • veel organische stof leveren;
  • veel nutriënten binden en naleveren;
  • in de winter volledig afsterven;
  • in het voorjaar gemakkelijk in te werken zijn. 

LG Greencover NKG

Speciaal voor dit doel ontwikkelden we het groenbemestermengsel Greencover NKG: zonnebloemen, phacelia, gele mosterd en vlas. Met slechts 20 kg zaaizaad per hectare kan dit mengsel tot wel 1.200 kg Effectieve Organische Stof leveren. De gele mosterd zorgt voor een snelle bodembedekking en alle componenten sterven in de winter af. Zo is in het voorjaar met minimale bewerking een goed zaaibed te maken. 

LG Greencover NKG is verkrijgbaar bij je zaaizaadleverancier. Bekijk alle productinformatie >>