• USP

    maximale organische stof produceren

ORGAMAX is het aangewezen organische stof mengsel in het GreenCover vergroeningspakket. Op percelen waar geen aaltjesproblemen spelen levert ORGAMAX maximaal organische stof tegen zeer lage zaaikosten. 

Bij inzaai in augustus geven de bloeiende zonnebloemen en gele mosterd in het najaar voor een prachtige uitstraling. ORGAMAX heeft een zeer hoge slagingskans, wortelt intensief en is vorstgevoelig, dus gemakkelijk onder te werken.

  • Mengsel van zonnebloemen, gele mosterd en Japanse haver
  • Divers vergroeningsmengsel met zeer fraaie uitstraling
  • Enorme organische stof opbrengst: tot 5.000 kg per hectare, met hoge C/N verhouding
  • Zeer lage kosten, slechts 20 kg zaaizaad per hectare benodigd
  • Gele mosterd geeft snelle grondbedekking en fijne beworteling
  • Japanse haver heeft zeer hoge slagingskans, levert veel organische stof en groeit door tot diep in het najaar
  • Met 50% zonnebloem, voor veel EOS en prachtige bloei
  • Biedt in najaar en winter een prachtige leefomgeving voor akkervogels
landbouwkundige eigenschappen
De hoogste organische stof opbrengst
Diepe en brede beworteling in verschillende bodemlagen
Vorstgevoelig, dus makkelijk onderwerken
20 kg zaaien per hectare