LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopende mogelijkheden in gewasbescherming en bemesting is de bodemkwaliteit belangrijker dan ooit voor een gezonde groei. Groenbemesters leveren een aanzienlijke hoeveelheid organische stof aan de bodem. 

Organische stof speelt in rol bij bodemleven, bodemstructuur, water- en zuurstofhuishouding en nutriëntenvoorziening. Het wordt continu afgebroken en daarom is een stabiele aanvoer van nieuwe organische nodig om de bodem vruchtbaar te houden. Niet alleen de hoeveelheid maar ook de verhouding in snelle en langzamer afbreekbare organische stof is hier belangrijk. 

Organische stof balans

Om het organische-stofgehalte op peil te houden, moet de aanvoer van effectieve organische stof (EOS) minstens even groot zijn als de afbraak daarvan (humus) in de bodem. Aanvoer komt via gewasresten van de hoofdteelt, organische bemesting en groenbemesting. De afbraak varieert van 1 tot 5% per jaar, met als gemiddelde afbraak op bouwland 2.000 kg organische stof per hectare per jaar.

Een geslaagde groenbemester zorgt voor een belangrijke aanvoer van organische stof om de balans minstens in evenwicht te houden. In de tabel is de hoeveelheid EOS en de N-nalevering van alle LG-groenbemesters in beeld, gesorteerd op de hoogste EOS-levering bovenaan:

De LG groenbemesters voor maximale organische stof aanvoer:

ORGAMAX mengsel

ORGAMAX mengsel


 • maximale organische stof produceren
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


 • biodiverse aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 1
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
LG EKO groenbemester mix

LG EKO groenbemester mix


 • mengsel van 5 EKO-gewassen, hoge N-vastlegging
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
SALOON PLUS gele mosterd

SALOON PLUS gele mosterd


 • bestrijdt bietencysteaaltjes, late bloei
 • BCA 2
FOX gele mosterd - NIEUW

FOX gele mosterd - NIEUW


 • hoogste afname bietencysteaaltjes
 • BCA 1
ITALIAANS PLUS

ITALIAANS PLUS


 • snel groeiende grasgroenbemester
LG BIOFUM SUMMER

LG BIOFUM SUMMER


 • multiresistent, BCA 1
ENGELS PLUS

ENGELS PLUS


 • Engels raaigras met 3% rietzwenkgras