LGSeeds.nl

Limagrain Nederland werkt vanuit het Zeeuwse Rilland aan het ontwikkelen en vermarkten van een breed pakket aan gewassen voor de veehouderij, akkerbouw en groensector. We zijn onderdeel van Limagrain, een internationaal actieve coöperatieve groep in veredeling van landbouw- en groentengewassen.

Vooruitgang is wat ons drijft; samenwerking is wat ons als coöperatie verbindt. Dat noemen we Breeding your profit: met hoogwaardige zaaizaden, persoonlijke advisering en intensieve kennisdeling streven we naar een goed rendement voor alle partijen in de landbouwketen. Onze productmerken zijn LG (landbouw) en Advanta (groensector). 

Onze zaaizaden zijn verkrijgbaar bij onze dealers >. Volg ons ook op LinkedIn voor nieuws vanuit ons kweekbedrijf!

 

Lokaal en betrokken

Vanuit een sterke Nederlandse historie werken onze bevlogen onderzoekers in tal van veredelingsprogramma's aan een voortdurende doorontwikkeling van rassen die, specifiek onder Nederlandse omstandigheden, het hoogste rendement leveren.

Samen met 3.000 collega's in ruim 100 researchvestigingen over heel de wereld verbeteren we in onder andere mais, granen, peulvruchten en koolzaad de opbrengstpotentie, ziekteresistenties en landbouwkundige eigenschappen. Middels  delen van kennis en persoonlijke begeleiding door onze teeltspecialisten helpen we gebruikers van onze zaaizaden de volle potentie te benutten.

Bekijk onze Nederlandse activiteiten in onze bedrijfsvideo: 


Coöperatie Limagrain: van & voor boeren

We zijn onderdeel van Limagrain. In 1942 opgericht door boeren in de Limagne, Frankrijk. Vandaag nog altijd een boeren-coöperatie en een van de leidende veredelingsbedrijven in Europa en wereldwijd. Jaarlijks investeert Limagrain ruim 17% van de omzet in research. We zijn actief in de gehele keten: van veredeling, zaaizaadproductie tot verwerking en afzet van grondstoffen en eindproducten uit onder meer graan. 

Onder het productmerk LG veredelt en vermarkt Limagrain een breed portfolio van gewassen, met onder meer mais, tarwe en gerst, zonnebloemen, koolzaad, peulvruchten en grassen voor landbouw en de groensector. 


Onze kernwaarden

Multi-crop

Met een uniek breed pakket aan gewassen voor de veehouderij en de akkerbouw leveren wij onze klanten een totaaloplossing. Naast de grote teelten zoals mais, granen en grassen zijn we actief in de veredeling en vermarkting van gewassen zoals onder andere voederbieten, veldbonen, erwten en blauwmaanzaad. Ook hoogwaardige zaadmengsels voor vergroening, groenbemesting en agrarisch natuurbeheer zijn onderdeel van ons assortiment. 

Kwaliteit

Gebruikers van LG zaaizaden kiezen voor kwaliteit. De constante focus op kwaliteit maakte dat Limagrain kon uitgroeien van een kleine boerencoöperatie tot een van de grootste veredelingsbedrijven in de wereld. Zaaizaden van topkwaliteit vormen de basis voor het realiseren van een goed rendement op het landbouwbedrijf. Dat is onze belofte aan de teler.

Samenwerking

Als coöperatie zit samenwerken in ons DNA. Al vanaf de oprichting in 1942 werken onze boeren-aandeelhouders aan de missie om gewassen te verbeteren. Vandaag zijn ruim 1.500 Franse landbouwers gezamenlijk eigenaar van de coöperatie Limagrain. Niet alleen intern, maar ook in partnerships met externe partijen en onze handelsrelaties is samenwerking het sleutelwoord. 

Innovatie

Research en innovatie is het hart van onze strategie. Ieder jaar investeren we maar liefst 17% van de omzet in research. Dat resulteert jaarlijks in vele nieuwe rassen, die vooruitgang boeken in opbrengstpotentie en kwaliteit, en ondertussen beter bestand zijn tegen de steeds veranderende bedreigingen van ziekten, plagen en klimaatomstandigheden.