Al sinds 1991 speelt CCM een belangrijke rol in het rantsoen van de vleesvarkens van Aad van Leeuwen. “Voor ons is maïs niet alleen kostentechnisch interessant, het past ook in onze visie waarin we kringlopen proberen te sluiten.”

Aad van Leeuwen runt met zijn vrouw Dinie, zoon Arjan en dochter Saskia het agrarisch bedrijf Ons Boerenerf, met naast de hoofdtak vleesvarkens een eigen akkerbouwtak en een vergader- en horecagelegenheid. De akkerbouwtak staat volledig ten dienste van het varkensbedrijf.

Kringloopdenken

“In het kader van kringloopdenken telen we jaarlijks 120 hectare CCM voor onze 10.000 vleesvarkens. Ook de maïs die we extra aankopen halen we zoveel mogelijk uit de buurt, om onnodig transport te voorkomen. Na de teelt van CCM blijft veel organische stof achter op het land, zodat we kunnen rouleren met intensievere gewassen zonder de grond uit te putten.”

Sterke, gezonde maisrassen

Bij de rassenkeuze heeft Aad de voorkeur voor een langzaam afrijpende maïshybride. Ook belangrijk is het gezondheidsaspect van de plant: een goede stevigheid en een sterke resistentie tegen Helminthosporium en builenbrand. Het maïsland wordt bewust geploegd om het risico op deze ziekten te verminderen.

Smakelijk product

“CCM is een gezond, smakelijk en zuur product waarmee we de kostprijs van het rantsoen kunnen beheersen. De CCM kuilen we zorgvuldig in. Bij 65% drogestof en minder wordt de toplaag van de kuil flink aangezuurd, is het voer droger dan zuren we alles aan. Samen met goed aanrijden, twee lagen folie, spanbanden en slurven met grind blijft de CCM goed geconserveerd.”